A Szent Imre Antikvárium kirakata


Néprajz, népművészeti, antropológiai, embertani könyvek

330 termék

1 - 50. találat

Patakmalmok a Kárpát-Medence keleti felében - Népi Kultúra

Szerző: Ozsváth Gábor Dániel - Sabján Tibor szerk.
Ozsváth: Patakmalmok - A Kárpát-Medence keleti felében - Népi Kultúra

A székelykapu - Népi Kultúra (néprajzi szakkönyv)

Szerző: Balassa M. Iván - Sabján Tibor szerk.
Balassa: A székelykapu - Népi kultúra

Üres bölcsőnk járása - Ezerszínű Magyarország (néprajzi könyv)

Szerző: Ágh István
Ágh: Üres bölcsönk járása - Ezerszínű Magyarország (néprajzi könyv)

A Felföld népi építészete - Népi Kultúra (néprajzi szakkönyv)

Szerző: Balassa M. Iván - Sabján Tibor szerk.
Balassa: A felföld népi építészete

Néprajzi ínyesmesterség - Mini Magyar Konyha

Szerző: Erdei Ferenc
Erdei Ferenc: Néprajzi ínyesmesterség - Mini Magyar Konyha
Erdei Ferenc: Néprajzi ínyesmesterség - Mini Magyar Konyha
Erdei Ferenc: Néprajzi ínyesmesterség - Mini Magyar Konyha

S középen ott a Velencei-tó... - Ezerszínű Magyarország (helytörténeti könyv)

Szerző: Lázár István
Lázár: S középen ott a Velencei-tó... - Ezerszínű Magyarország (helytörténeti könyv)
Lázár: S középen ott a Velencei-tó... - Ezerszínű Magyarország (helytörténeti könyv)
Lázár: S középen ott a Velencei-tó... - Ezerszínű Magyarország (helytörténeti könyv)

Barcasági magyar népköltészet és népszokások (néprajzi szakkönyv)

Szerző: Seres András
Seres: Barcasági magyar népköltészet és népszokások (néprajzi könyv)

Honismeret 1988/2. XVI. évfolyam - A Hazafias Népfront Folyóirata

Szerző: Székely György (főszerk.)
Honismeret 1988/2. XVI. évfolyam - A Hazafias Népfront Folyóirata
Honismeret 1988/2. XVI. évfolyam - A Hazafias Népfront Folyóirata
Székely György (főszerk.): Honismeret 1988/2. XVI. évfolyam - A Hazafias Népfront Folyóirata

Afrika számol (matematikatörténeti könyv)

Szerző: Zaslavsky, Claudia
Afrika számol

Keletkutatás 1986 tavasz (magyar őstörténeti folyóirat)

Keletkutatás 1986 tavasz

Honismeret 1982/3 - A Hazafias Népfront Folyóirata

Honismeret 1982/3 - A Hazafias Népfront Folyóirata

Messzi népek magyar kutatói - Az egyetemes néprajz magyar előfutárai és művelői I-II. - A Magyar Néprajz Klasszikusai (néprajzi könyv)

Ortutay: Messzi népek magyar kutatói - Az egyetemes néprajz magyar előfutárai és művelői I-II. - A Magyar Néprajz Klasszikusai (néprajzi könyv)

Erdélyi kalendárium, amelyet az Urnak 1940.-ik esztendejére barátainak küld az Erdélyi Férfiak Egyesület (népdalos könyvecske)

Erdélyi kalendárium, amelyet az Urnak 1940.-ik esztendejére barátaidnak küld az Erdélyi Férfiak Egyesület (népdalos könyvecske)
Erdélyi kalendárium, amelyet az Urnak 1940.-ik esztendejére barátaidnak küld az Erdélyi Férfiak Egyesület (népdalos könyvecske)
Erdélyi kalendárium, amelyet az Urnak 1940.-ik esztendejére barátainak küld az Erdélyi Férfiak Egyesület (népdalos könyvecske)
Erdélyi kalendárium, amelyet az Urnak 1940.-ik esztendejére barátainak küld az Erdélyi Férfiak Egyesület (népdalos könyvecske)
Erdélyi kalendárium, amelyet az Urnak 1940.-ik esztendejére barátainak küld az Erdélyi Férfiak Egyesület (népdalos könyvecske)
Erdélyi kalendárium, amelyet az Urnak 1940.-ik esztendejére barátainak küld az Erdélyi Férfiak Egyesület (népdalos könyvecske)

Csikóink kényesek - magyarországi cigány népköltészet

Csikóink kényesek - magyarországi népművészet cigány népköltészet

Vétessék ki szóló szívem - Szlovákiai magyar népballadák, 1978

Vétessék ki szóló szívem - Szlovákiai magyar népballadák, 1978
Vétessék ki szóló szívem - Szlovákiai magyar népballadák, 1978
Vétessék ki szóló szívem - Szlovákiai magyar népballadák, 1978

Ezerszínű Magyarország

Szerző: Ábel Olga - Antalffy Gyula - Gulyás Mihály - Jobbágy Károly - Koroda Miklós - Mocsár Gábor - Rab Nóra - Ruffy Péter - Tatay Sándor - Tüskés Tibor - Varga Domokos
Antalffy - Gulyás - Jobbágy - Koroda - Mocsár - Rab - Ruffy - Tatay - Tüskés - Varga: Ezerszínű Magyarország

Az Aranykert muzsikája - Csallóközi népdalok - Csallóközi Kiskönyvtár (néprajzi könyv)

Szerző: Ág Tibor
Ág Tibor: Az Aranykert muzsikája - Csallóközi népdalok - Csallóközi Kiskönyvtár (néprajzi könyv)

Boldog barangolások (Tájrajzok)

Szerző: Antalffy Gyula
antalffy: Boldog barangolások (Tájrajzok)

Vajdaszentiványi népzene I. - Brácsa - bőgő melléklet - Népzenei Füzetek - Hangszeres népzenei példatár

Szerző: Árendás Péter - Kozma Gyula
Árendás Péter - Kozma Gyula: Vajdaszentiványi népzene I. - Brácsa - bőgő melléklet - Népzenei Füzetek - Hangszeres népzenei példatár

Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen - Fejezetek a regionális csoportképzés történeti folyamatairól - Néprajzi Tanulmányok - Kifogástalan állapotban!

Szerző: Balogh Balázs - Fülemile Ágnes
Balogh Balázs - Fülemile Ágnes: Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen
Balogh Balázs - Fülemile Ágnes: Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen
Balogh Balázs - Fülemile Ágnes: Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen

Vezérfonal népi építészetünk kutatásához

Szerző: Barabás Jenő - Gilyén Nándor
Barabás - Gilyén: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához

Magyar népi építészet - Kolibri Könyvek

Szerző: Bárth János - Khell Csörsz rajzaival
Bárth: Magyar népi építészet
Bárth: Magyar népi építészet
Bárth: Magyar népi építészet

Szegen csengő

Szerző: Berecz András - Gyulai Líviusz metszeteivel
Berecz: Szegen csengő

A nádudvari fekete kerámia - Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 6.

Szerző: Béres András
Béres András - A nádudvari fekete kerámia - Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 6.

Völgyvallatás (Kifogástalan állapotú példány!)

Szerző: Bodosi György (Józsa Tivadar)
Bodosi: Völgyvallatás

Bölényfia Hosszú Lándzsa emlékezései - Egy indiánfőnök könyve a kalandos indiánéletről (1928, Káldor)

Szerző: Bölényfia Hosszú Lándzsa (az egyik Északi Feketelábú törzs főnöke) - Irvin S. Cobb előszavával
Hosszú Lándzsa emlékezései - Egy indiánfőnök könyve a kalandos indiánéletről (1928)

Székelyek - Bolyai Könyvek (néprajzi könyv)

Szerző: Bözödi György
Bözödi György: Székelyek - Bolyai Könyvek (néprajzi könyv)

A Föld és Élete V. kötet - Világrészek, Országok, Emberek - Ausztrália, Óceánia és a Sarkvidékek (földrajzi könyv)

Szerző: Cholnoky Jenő
Cholnoky: A föld és élete - Világrészek, országok, emberek - Ausztrália, Oceánia és a Sarkvidék (útleírás)
Cholnoky: A föld és élete - Világrészek, országok, emberek - Ausztrália, Oceánia és a Sarkvidék (útleírás)
Cholnoky: A föld és élete - Világrészek, országok, emberek - Ausztrália, Oceánia és a Sarkvidék (útleírás)

A Föld és Élete III. kötet - Világrészek, Országok, Emberek - Afrika (földrajzi könyv)

Szerző: Cholnoky Jenő
Cholnoky: A Föld és Élete III. kötet - Világrészek, Országok, Emberek - Afrika (földrajzi könyv)

A Föld és Élete - Világrészek, Országok, Emberek I-VI. kötet (kötet címek a leírásban)

Szerző: Cholnoky Jenő
Cholnoky Jenő - A Föld és Élete - Világrészek, Országok, Emberek I-VI. kötet (kötet címek a leírásban)

A Föld és Élete - Világrészek, Országok, Emberek I-VI. kötet (geológiai szakkönyv)

Szerző: Cholnoky Jenő
Cholnoky Jenő: A Föld és Élete - Világrészek, Országok, Emberek I-VI. kötet (geológiai szakkönyv)

A Föld és Élete III. kötet - Világrészek, Országok, Emberek - Afrika (földrajzi könyv)

Szerző: Cholnoky Jenő
Cholnoky Jenő: A Föld és Élete III. kötet - Világrészek, Országok, Emberek - Afrika (földrajzi könyv)
Cholnoky Jenő: A Föld és Élete III. kötet - Világrészek, Országok, Emberek - Afrika (földrajzi könyv)
Cholnoky Jenő: A Föld és Élete III. kötet - Világrészek, Országok, Emberek - Afrika (földrajzi könyv)

Magyar Himzések Kiállításának leiró lajstroma (1918)

Szerző: Csermelyi Sándor
Csermelyi Sándor - Magyar Himzések Kiállításának leiró lajstroma (1918)

Visszanéztem félutamról (regény)

Szerző: Csoóri Sándor
Csoóri Sándor: Visszanéztem félutamról (regény)

Vendégváró régi házak

Szerző: Détshy Mihály - Horváth Alice - Koppány Tibor - T. Papp Melinda - Pereházy Károly
Détshy Mihály - Horváth Alice - Koppány Tibor - T. Papp Melinda - Pereházy Károly - Vendégváró régi házak (építészeti szakkönyv)

Magyar népi kerámia - Magyar Népművészet 1. (néprajzi szakkönyv) Első kiadás!

Szerző: Domanovszky György - Dr. Ortutay Gyula (sorozatszerk.)
Domanovszky - Ortutay: Magyar népi kerámia (néprajzi könyv)
Domanovszky - Ortutay: Magyar népi kerámia (néprajzi könyv)
Domanovszky - Ortutay: Magyar népi kerámia (néprajzi könyv)

A moldvai magyarság (néprajzi könyv) Kifogástalan állapotban!

Szerző: Domokos Pál Péter
Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság

Kiss Lajos Emlékkönyv - Kiss Lajos születésének századik évfordulójára kiadta Hódmezővásárhely Város Tanácsa (életrajzi, néprajzi könyv)

Szerző: Dömötör János - Tárkány Szücs Ernő (szerk)
Dömötör János - Tárkány Szücs Ernő (szerk): Kiss Lajos Emlékkönyv - Kiss Lajos születésének századik évfordulójára

Magyar népszokások - Magyar Népművészet 6. (néprajzi könyv)

Szerző: Dömötör Tekla - Dr. Ortutay Gyula (sorozatszerk.)
Dömötör: Magyar népszokások (néprajzi könyv)

Das Leben der Naturvölker - Mit 227 Illustrationen (német nyelvű antropológiai könyv)

Szerző: Dr. B. Werner
Dr. B. Werner - Das Leben der Naturvölker - Mit 227 Illustrationen (német nyelvű antropológiai könyv)
Dr. B. Werner - Das Leben der Naturvölker - Mit 227 Illustrationen (német nyelvű antropológiai könyv)
Dr. B. Werner - Das Leben der Naturvölker - Mit 227 Illustrationen (német nyelvű antropológiai könyv)
Dr. B. Werner - Das Leben der Naturvölker - Mit 227 Illustrationen (német nyelvű antropológiai könyv)

Vasvármegye - Magyarország Vármegyéi és Városai III.

Szerző: Dr. Borovszky Samu - Dr. Sziklay János
Magyarország Vármegyéi és Városai III.- Vasvármegye - A Magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája.

Atlas der Völkerkunde (Berghaus' Physikalischer Atlas, Abteilung VII) - Gotha: Justus Perthes, 1892 (német nyelvű atlasz)

Szerző: Dr. Georg Gerland
Dr. Georg Gerland: Atlas der Völkerkunde (Berghaus' Physikalischer Atlas, Abteilung VII) - Gotha: Justus Perthes, 1892 (német nyelvű atlasz)
Dr. Georg Gerland: Atlas der Völkerkunde (Berghaus' Physikalischer Atlas, Abteilung VII) - Gotha: Justus Perthes, 1892 (német nyelvű atlasz)
Dr. Georg Gerland: Atlas der Völkerkunde (Berghaus' Physikalischer Atlas, Abteilung VII) - Gotha: Justus Perthes, 1892 (német nyelvű atlasz)

Kászoni székely népművészet

Szerző: Dr. Kós Károly - Szentimrei Judit - Dr. Nagy Jenő
Kós - Szentirmei - Dr. Nagy: Kászoni székely népművészet

Néprajzi ínyesmesterség - Mini Magyar Konyha

Szerző: Erdei Ferenc
Erdei Ferenc - Néprajzi ínyesmesterség - Mini Magyar Konyha

Futóhomok - A Duna-Tiszaköz földje és népe - Magyarország Felfedezése, Athenaeum (néprajzi könyv)

Szerző: Erdei Ferenc - Sárközi György szerk.
Erdei Ferenc - Sárközi György szerk. - Futóhomok - A Duna-Tiszaköz földje és népe - Magyarország Felfedezése, Athenaeum (néprajzi könyv)

Mesélő falú (Eredeti magyar népmesék és mondák) - Könyvbarátok Kis Könyve, 1934

Szerző: Féja Géza - Harmos Károly rajzaival
Féja Géza - Harmos Károly rajzaival: Mesélő falú (1934)
Féja Géza - Harmos Károly rajzaival: Mesélő falú (1934)
Féja Géza - Harmos Károly rajzaival: Mesélő falú (1934)
Féja Géza - Harmos Károly rajzaival: Mesélő falú (1934)

Viharsarok - Az alsó Tiszavidék földje és népe - Magyarország Felfedezése, Athenaeum, 1937 (néprajzi könyv)

Szerző: Féja Géza - Sárközi György szerk.
Féja: Viharsarok - Az alsó Tiszavidék földje és népe - Magyarország Felfedezése (történelmi könyv)
Féja: Viharsarok - Az alsó Tiszavidék földje és népe - Magyarország Felfedezése (történelmi könyv)
Féja: Viharsarok - Az alsó Tiszavidék földje és népe - Magyarország Felfedezése (történelmi könyv)

Viharsarok - Az alsó Tiszavidék földje és népe - Magyarország Felfedezése, Athenaeum, 1937 (Kifogástalan állapotú néprajzi könyv!)

Szerző: Féja Géza - Sárközi György szerk.
Féja Géza: Viharsarok - Az alsó Tiszavidék földje és népe - Magyarország Felfedezése (néprajzi könyv)

Bőrmunkák - Békés megye Néprajza 9. - minikönyv

Szerző: Gecsei Lajos (szerk.) - Zahorán Mária (tipográfia és kötésterv) - Beratin Ambrus (fényképek)
Gecsei Lajos (szerk.): Bőrmunkák - Békés megye Néprajza 9. - minikönyv

Az erdélyi Mezőség népi építészete - Népi Kultúra (néprajzi szakkönyv)

Szerző: Gilyén Nándor - Sabján Tibor szerk.
Gilyén Nándor - Sabján Tibor szerk. - Az erdélyi Mezőség népi építészete - Népi Kultúra (néprajzi szakkönyv)