A Szent Imre Antikvárium kirakata


Szépirodalmi könyvek, regények, elbeszélések, drámák, versek, levelek, naplók a Szent Imre Antikváriumban

6836 termék

201 - 250. találat

Élő Könyvek - Magyar Klasszikusok -Báró Kemény Zsigmond I-II-III. - A rajongók I-II. - Férj és nő

Élő Könyvek - Magyar Klasszikusok -Báró Kemény Zsigmond I-II-III. - A rajongók I-II. - Férj és nő
Élő Könyvek - Magyar Klasszikusok -Báró Kemény Zsigmond I-II-III. - A rajongók I-II. - Férj és nő
Élő Könyvek - Magyar Klasszikusok -Báró Kemény Zsigmond I-II-III. - A rajongók I-II. - Férj és nő

Élő Könyvek - Magyar Klasszikusok -Báró Jósika Miklós I-II. - A csehek Magyarországon (történelmi regény)

Élő Könyvek - Magyar Klasszikusok -Báró Jósika Miklós I-II. - A csehek Magyarországon
Élő Könyvek - Magyar Klasszikusok -Báró Jósika Miklós I-II. - A csehek Magyarországon
Élő Könyvek - Magyar Klasszikusok -Báró Jósika Miklós I-II. - A csehek Magyarországon

Dr. Kőrösy L.: Salamon és Markalf (1885 Esztergom, Buzárovits Gusztáv) - Ráskai Gáspár: Egy szép história az vitéz Franciscórul és az ő feleségéről (Szilády Áron bevezetésével) (1898 Budapest) (öt mű egyben)

Kőrösy: Salamon és Markalf - Egy szép história az vitéz Franciscórul - Tinódi Sebestyén válogatott históriás énekei - Katalin. Keveháza. Szent László füve - Jókai: Elbeszélések (szépirodalmi gyűjtemény)

Arany János drámafordításai 2. - Arisztophanész II. (szépirodalmi könyv) (Budapest 1961, Akadémiai Kiadó)

Arany János drámafordításai 2. - Arisztophanész II. (szépirodalmi könyv) (Budapest 1961, Akadémiai Kiadó)

Olyan kicsi krumplik vagyunk - What small potatoes we all are (még ötszáz idézet)

Olyan kicsi krumplik vagyunk - What small potatoes we all are (még ötszáz idézet)

Madách Imre Összes Művei I. - Színművek - Első drámai kísérletek - Drámatöredékek

Madách Imre Összes Művei I. - Színművek - Első drámai kísérletek - Drámatöredékek
Madách Imre Összes Művei I. - Színművek - Első drámai kísérletek - Drámatöredékek
Madách Imre Összes Művei I. - Színművek - Első drámai kísérletek - Drámatöredékek

Csillagok szerelme - Szászy B. Gábor versei (1945-2000) (szépirodalmi könyv)

Csillagok szerelme - Szászy B. Gábor versei 1945-2000

Magyar Ritkaságok - Kőrösi Csoma Sándor levelesládája

Magyar Ritkaságok - Kőrösi Csoma Sándor levelesládája

Kosztolányi Válogatott Műfordításai - Paul Géraldy: Te meg én

Kosztolányi Válogatott Műfordításai - Paul Géraldy: Te meg én
Kosztolányi Válogatott Műfordításai - Paul Géraldy: Te meg én
Kosztolányi Válogatott Műfordításai - Paul Géraldy: Te meg én

Riadó a naprendszerben - 23 tudományos-fantasztikus novella

Riadó a naprendszerben - 23 tudományos-fantasztikus novella

Bródy Sándor legszebb írásai (novellák, tárcák)

Bródy Sándor legszebb írásai (novellák, tárcák)
Bródy Sándor legszebb írásai (novellák, tárcák)
Bródy Sándor legszebb írásai (novellák, tárcák)

Csikóink kényesek - magyarországi cigány népköltészet

Csikóink kényesek - magyarországi népművészet cigány népköltészet

Kazinczy Ferenc Válogatott Munkái 1903 - Liliomos, zöld Remekírók Képes Könyvtára 20. kötet (szépirodalmi gyűjtemény)

Kazinczy Ferenc Válogatott Munkái - Liliomos, zöld Remekírók Képes Könyvtára 20. kötet (szépirodalmi gyűjtemény)
Kazinczy Ferenc Válogatott Munkái - Liliomos, zöld Remekírók Képes Könyvtára 20. kötet (szépirodalmi gyűjtemény)
Kazinczy Ferenc Válogatott Munkái - Liliomos, zöld Remekírók Képes Könyvtára 20. kötet (szépirodalmi gyűjtemény)

A szélörlő - Észt elbeszélők

A szélörlő - Észt elbeszélők

Erdélyi csillagok - Arcok Erdély szellemi multjából - Erdélyi Szépmíves Céh 10 Éves Jubileumára kiadott Díszkiadás

Erdélyi csillagok - Arcok Erdély szellemi multjából - Erdélyi Szépmíves Céh 10 Éves Jumileumára kiadott Díszkiadás
Erdélyi csillagok - Arcok Erdély szellemi multjából - Erdélyi Szépmíves Céh 10 Éves Jumileumára kiadott Díszkiadás
Erdélyi csillagok - Arcok Erdély szellemi multjából - Erdélyi Szépmíves Céh 10 Éves Jumileumára kiadott Díszkiadás

Kurucz költészet - Magyar Remekírók 4. kötet (1903)

Kurucz költészet - Magyar Remekírók 4. kötet (1903)
Kurucz költészet - Magyar Remekírók 4. kötet (1903)
Kurucz költészet - Magyar Remekírók 4. kötet (1903)

Homeros Iliasa bő szemelvényekben

Homeros Iliasa bő szemelvényekben
Homeros Iliasa bő szemelvényekben
Homeros Iliasa bő szemelvényekben

Koszorú 1931 - Erdélyi, felvidéki, vajdasági írások - Az 1931-es Magyar Könyvnap könyve

Koszorú 1931 - Erdélyi, felvidéki, vajdasági írások - Az 1931-es Magyar Könyvnap könyve

Lakoma - A Görög-Latin próza mesterei - A Világirodalom Remekei 5. sorozat

Lakoma - A Görög-Latin próza mesterei - A Világirodalom Remekei 5. sorozat

A képzelgő lámpagyújtogató - Fordítások Reményik Zsigmond spanyol nyelvű műveiből - Magyar Tallozó

A képzelgő lámpagyújtogató - Fordítások Reményik Zsigmond spanyol nyelvű műveiből - Magyar Tallozó

Dante szonettjei (1943)

Dante szonettjei (1943)

Horatius Összes Művei

Horatius Összes Művei

Kalavipoeg - Észt nemzeti eposz

Kalavipoeg - Észt nemzeti eposz

Shelley versei - Lyra Mundi

Shelley versei - Lyra Mundi

Tibullus és Propertius összes költeménye

Tibullus és Propertius összes költeménye

Shakspere Remekei II. - A Velenczei kalmár - Antonius és Cleopatra - Hamlet - Liliomos, zöld Remekírók Képes Könyvtára 16. kötet (szépirodalmi gyűjtemény)

Shakspere Remekei II. - A Velenczei kalmár - Antonius és Cleopatra - Hamlet - Liliomos, zöld Remekírók Képes Könyvtára 16. kötet (szépirodalmi gyűjtemény)

Shakespeare-Album - Shakespeare élete és költészete írók tanulmányaiban, képzőművészek festményeiben, rajzaiban, rézmetszeteiben és előadóművészek alakításaiban megvilágítva - A Pesti Napló ajándékalbuma

Shakespeare-Album - Shakespeare élete és költészete írók tanulmányaiban, képzőművészek festményeiben, rajzaiban, rézmetszeteiben és előadóművészek alakításaiban megvílágítva

Shakespeare-Album - Shakespeare élete és költészete írók tanulmányaiban, képzőművészek festményeiben, rajzaiban, rézmetszeteiben és előadóművészek alakításaiban megvílágítva - A Pesti Napló ajándékalbuma (Szép példány !)

Shakespeare-Album - Shakespeare élete és költészete írók tanulmányaiban, képzőművészek festményeiben, rajzaiban, rézmetszeteiben és előadóművészek alakításaiban megvílágítva

Árpád - kori legendák és intelmek

Árpádkori legendák és intelmek

Halhatatlan szerelem - A Nyolcvanéves Pesti Napló Jubileumi Ajándéka

Halhatatlan szerelem - A Nyolcvanéves Pesti Napló Jubileumi Ajándéka

Az ifjú Indiana Jones kalandjai - A sakál átka (kalandregény)

Az ifjú Indiana Jones kalandjai - A sakál átka (kalandregény)

Régi Magyar elbeszélők II. - Élő Könyvek Magyar Klasszikusok

Régi Magyar elbeszélők II. - Élő Könyvek Magyar Klasszikusok

Mikszáth Kálmán Ars Poeticaja (szépirodalmi könyv)

Mikszáth Kálmán Ars Poeticaja (szépirodalmi könyv)

A Petőfi Társaság antológiája - Huszonkilenc elbeszélés - Magyart A Magyarnak - Magyar Regények (1936) Szép állapotban!

A Petőfi Társaság antológiája - Huszonkilenc elbeszélés - Magyart A Magyarnak - Magyar Regények (1936) Szép állapotban!

Ördögszakadék - Latin-amerikai elbeszélések

Ördögszakadék - Latin-amerikai elbeszélések

Régi Magyar lányok - Elbeszélések

Régi Magyar lányok - Elbeszélések

Magyar drámaírók a 16-18. században - Magyar Remekírók (szépirodalmi gyűjtemény)

Magyar Remekírok - Magyar drámaírok a 16-18. században (szépirodalmi gyűjtemény)

Majakovszkij válogatott versei

Majakovszkij válogatott versei

A szeretet ajándéka

A szeretet ajándéka

Jókai album - Képek, adatok, okmányok Jókai Mór életéből - A Pesti Napló előfizetőinek kiadása

Jókai album - Képek, adatok, okmányok Jókai Mór életéből - A Pesti Napló előfizetőinek kiadása

Modern Francia drámák

Modern Francia drámák

Klasszikus Francia drámák - Corneille - Racine - A Világirodalom Klasszikusai

Klasszikus Francia drámák - Corneille - Racine - A Világirodalom Klasszikusai

Magyar széphistóriák - Magyar Könyvtár

Magyar széphistóriák - Magyar Könyvtár

Görög drámák - Diákkönyvtár

Görög drámák - Diákkönyvtár

Szép asszonyok egy gazdag házban I-II. Csin Ping Mej (Ismeretlen szerző regénye a XVI. század végéről)

Szép asszonyok egy gazdag házban I-II. Csin Ping Mej (Ismeretlen szerző regénye a XVI. század végéről)

minikönyv Pest megye versekben - Számozott példány

minikönyv Pest megye versekben - Számozott példány

Kosztolányi Válogatott Műfordításai - Angol és amerikai költők

Kosztolányi Válogatott Műfordításai - Angol és amerikai költők

Áldott a nap - Olasz költők antológiája I-II.

Áldott a nap - Olasz költők antológiája I-II.
Áldott a nap - Olasz költők antológiája I-II.
Áldott a nap - Olasz költők antológiája I-II.

Mahábhárata (indiai eposz)

Mahábhárata (indiai eposz)