A Szent Imre Antikvárium kirakata


Irodalomtörténeti könyvek, irodalomelméleti szakkönyvek

564 termék

401 - 450. találat

Csokonai - Költők és Írók (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Ferenczi Zoltán
Ferenczi Zoltán: Csokonai - Költők és Írók (irodalomtörténeti könyv)

Magyar írók. Életrajz-gyüjtemény - Szent-István-Társulat, Pest, 1856

Szerző: Ferenczy Jakab - Danielik József
Ferenczy - Danielik: Magyar írók. Életrajz-gyüjtemény - Szent-István-Társulat, Pest, 1856

Erster Abschnitt. Vom Grotesk-Komischen in der Komödie (német nyelvű irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Floegel-Ebeling
Floegel-Ebeling: Erster Abschnitt. Vom Grotesk-Komischen in der Komödie (német nyelvű irodalomtörténeti könyv)

Villon - A költő életregénye

Szerző: Francis Carco - Kondor Béla illusztrációival
Carco: Villon - A költő életregénye

Biedermeier a magyar költészetben (irodalomtörténeti könyv) - Dedikált példány! Kifogástalan állapotban!

Szerző: Gárdonyi Klára
Gárdonyi Klára: Biedermeier a magyar költészetben
Gárdonyi Klára: Biedermeier a magyar költészetben

Shakspere pályája - A Magyar Tudományos Akadémia által Karácsonyi-dijjal jutalmazott mű - Shakspere Minden Munkái Huszadik kötet - Ráth Mór kiadása, Budapest, 1880

Szerző: Greguss Ágost
Greguss Ágost: Shakspere pályája - A Magyar Tudományos Akadémia által Karácsonyi-dijjal jutalmazott mű - Ráth Mór kiadása, Budapest, 1880
Greguss Ágost: Shakspere pályája - A Magyar Tudományos Akadémia által Karácsonyi-dijjal jutalmazott mű - Ráth Mór kiadása, Budapest, 1880
Greguss Ágost: Shakspere pályája - A Magyar Tudományos Akadémia által Karácsonyi-dijjal jutalmazott mű - Ráth Mór kiadása, Budapest, 1880

Klaszikusok - Esszék (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Gyergyai Albert
Gyergyai Albert: Klaszikusok - Esszék (irodalomtörténeti könyv)

Moliére élete és művei. Első kötet (irodalomtörténeti könyv) Franklin-Társulat 1897

Szerző: Haraszti Gyula
Haraszti Gyula: Moliére élete és művei. Első kötet (irodalomtörténeti könyv) Franklin-Társulat 1897
Haraszti Gyula: Moliére élete és művei. Első kötet (irodalomtörténeti könyv) Franklin-Társulat 1897
Haraszti Gyula: Moliére élete és művei. Első kötet (irodalomtörténeti könyv) Franklin-Társulat 1897

Az üstökös I-II. - Petőfi életének regénye két kötetben - 'Magyart a magyarnak' - Magyar regények - Az Uj Idők kiadása, 1932 (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Harsányi Zsolt
Harsányi: Az üstökös - Petőfi életének regénye két kötetben - Magyart a magyarnak - Magyar regények - Az Uj Idők kiadása (irodalomtörténeti könyv)

Az üstökös I-II. - Petőfi életének regénye két kötetben - 'Magyart a magyarnak' - Magyar regények - Az Uj Idők kiadása, 1932 (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Harsányi Zsolt
Harsányi Zsolt - Az üstökös I-II. - Petőfi életének regénye két kötetben - 'Magyart a magyarnak' - Magyar regények - Az Uj Idők kiadása, 1932 (irodalomtörténeti könyv)

Ember küzdj'... - Madách életének regénye

Szerző: Harsányi Zsolt
Harsányi Zsolt: Ember küzdj'... - Madách életének regénye

Madách (irodalomtörténeti könyv) Singer és Wolfner, 1934

Szerző: Harsányi Zsolt
Harsányi Zsolt: Madách (életrajzi regény) Singer és Wolfner, 1934
Harsányi Zsolt: Madách (életrajzi regény) Singer és Wolfner, 1934
Harsányi Zsolt: Madách (életrajzi regény) Singer és Wolfner, 1934

Az üstökös - Petőfi életének regénye - Singer és Wolfner, 1934 (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Harsányi Zsolt
Harsányi Zsolt: Az üstökös - Petőfi életének regénye - Singer és Wolfner, 1934 (irodalomtörténeti könyv)
Harsányi Zsolt: Az üstökös - Petőfi életének regénye - Singer és Wolfner, 1934 (irodalomtörténeti könyv)
Harsányi Zsolt: Az üstökös - Petőfi életének regénye - Singer és Wolfner, 1934 (irodalomtörténeti könyv)

Szólalj, szólalj, virrasztó! - Zrinyi, a költő, életének regénye - Singer és Wolfner, 1937

Szerző: Harsányi Zsolt
Harsányi Zsolt: Szólalj, szólalj, virrasztó! - Zrinyi, a költő, életének regénye - Singer és Wolfner, 1937

Feleségek felesége, Petőfi mint vőlegény (1919)

Szerző: Hatvany Lajos
Hatvany: Feleségek felesége, Petőfi mint vőlegény
Hatvany: Feleségek felesége, Petőfi mint vőlegény
Hatvany: Feleségek felesége, Petőfi mint vőlegény
Hatvany: Feleségek felesége, Petőfi mint vőlegény

Ady Endre nagyváradi napjai (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Hegedűs Nándor
Hegedűs: Ady Endre Nagyváradi napjai

Arany, Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága

Szerző: Herman Ottó
Herman Ottó - Arany, Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága

Bernard Shaw-Breviárium - Az író, az ember és a művek (adatok, jellemzések, szemelvények) Rózsavölgyi

Szerző: Hevesi Sándor
Hevesi Sándor: Bernard Shaw-Breviárium - Az író, az ember és a művek (adatok, jellemzések, szemelvények) Rózsavölgyi

Verhaeren költészete - Pécs, 1940

Szerző: Holler András
Holler András: Verhaeren költészete - Pécs, 1940

Stendhal - Hármaskönyv - Az esszéista (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Illés Endre
Illés Endre: Stendhal - Hármaskönyv - Az esszéista (irodalomtörténeti könyv)

Diákkönyvtár - Petőfi Sándor (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Illyés Gyula
Illés: Diákkönyvtár - Petőfi Sándor (irodalomtörténeti könyv)

Petőfi

Szerző: Illyés Gyula
Illyés Gyula: Petőfi

Magyar Csillag - II. évf. 6. szám - 1942. június 1.

Szerző: Illyés Gyula - Schöpflin Aladár (szerk.)
Illyés Gyula - Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Csillag - II. évf. 6. szám - 1942. június 1.

József Attila utolsó hónapjairól

Szerző: Illyés Gyuláné
Illyés: József Attila utolsó hónapjairól

József Attila utolsó hónapjairól

Szerző: Illyés Gyuláné (Kozmutza Flóra)
Illyés Gyuláné (Kozmutza Flóra) - József Attila utolsó hónapjairól

Az erdélyi magyar irodalom kezdetei a háború után és Kuncz Aladár - Joó Tibornak dedikált példány!

Szerző: Jékely Zoltán
Jékely Zoltán: Az erdélyi magyar irodalom kezdetei a háború után és Kuncz Aladár - Joó Tibornak dedikált példány
Jékely Zoltán: Az erdélyi magyar irodalom kezdetei a háború után és Kuncz Aladár - Joó Tibornak dedikált példány
Jékely Zoltán: Az erdélyi magyar irodalom kezdetei a háború után és Kuncz Aladár - Joó Tibornak dedikált példány

A Jókai-jubileum és a Nemzeti Díszkiadás története - Jókai Mór Összes Művei - Nemzeti Kiadás - C. kötet (100. kötet) Révai Testvérek, 1898 (szépirodalmi bibliográfia)

Szerző: Jókai Mór
Jókai Mór: A Jókai-jubileum és a Nemzeti Díszkiadás története - Jókai Mór Összes Művei - Nemzeti Kiadás - C. kötet (100. kötet) Révai Testvérek, 1898

Irodalmi Nobel-díjasok lexikona 1901-2002

Szerző: K. Jakab Antal (szerk.)
K. Jakab Antal (szerk.): Irodalmi Nobel-díjasok lexikona 1901-2002

A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében - Nyelvtudományi Értekezések 77. sz. (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: K. Szoboszlay Ágnes
K. Szoboszlay Ágnes: A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében - Nyelvtudományi Értekezések 77. sz. (irodalomtörténeti könyv)

Móricz Zsigmond közöttünk (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Kántor Lajos
Kántor Lajos: Móricz Zsigmond közöttünk (irodalomtörténeti könyv)

Romániai Magyar irodalom 1945-1970

Szerző: Kántor Lajos - Láng Gusztáv
Kántor Lajos - Láng Gusztáv - Romániai Magyar irodalom 1945-1970

Az amerikai irodalom a XX. században (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Kardos László - Sükösd Mihály
Kardos László - Sükösd Mihály: Az amerikai irodalom a XX. században (irodalomtörténeti könyv)

Az amerikai irodalom a XX. században (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Kardos László - Sükösd Mihály
Kardos László - Sükösd Mihály: Az amerikai irodalom a XX. században (irodalomtörténeti könyv)

Nagy Világ - Világirodalmi folyóirat XVI. évf. 7. szám 1971 július

Szerző: Kardos László szerk. - Várady Szabolcs - Devecseri Gábor - Kéry László - Ortutay Gyula - Rónay László
Kardos László szerk. - Várady Szabolcs - Devecseri Gábor - Kéry László - Ortutay Gyula - Rónay László - Nagy Világ - Világirodalmi folyóirat XVI. évf. 7. szám 1971 július
Kardos László szerk. - Várady Szabolcs - Devecseri Gábor - Kéry László - Ortutay Gyula - Rónay László - Nagy Világ - Világirodalmi folyóirat XVI. évf. 7. szám 1971 július
Kardos László szerk. - Várady Szabolcs - Devecseri Gábor - Kéry László - Ortutay Gyula - Rónay László - Nagy Világ - Világirodalmi folyóirat XVI. évf. 7. szám 1971 július

Weöres Sándor és Károlyi Amy élete képekben (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Károlyi Amy
Károlyi Amy: Weöres Sándor és Károlyi Amy élete képekben (irodalomtörténeti könyv)

Petrarca - Költők és Írók (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Katona Lajos
Katona Lajos: Petrarca - Költők és Írók (irodalomtörténeti könyv)

Krúdy Gyula kézjegyei - Mesemondások Jókai Mórról (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Kelecsényi László
Kelecsényi László: Krúdy Gyula kézjegyei - Mesemondások Jókai Mórról (irodalomtörténeti könyv)

A középkor irodalmából

Szerző: Kelemen Hajna
A középkor irodalmából

Dudith András - Joó Tibor részére dedikált példány!

Szerző: Kerecsényi Dezső
Kerecsényi Dezső: Dudith András - Joó Tibor részére dedikált példány
Kerecsényi Dezső: Dudith András - Joó Tibor részére dedikált példány
Kerecsényi Dezső: Dudith András - Joó Tibor részére dedikált példány

Ady Endre I. kötet (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Király István
Király István: Ady Endre I. kötet (irodalomtörténeti könyv)

Világirodalmi Lexikon 16. kötet (U-Vidz-ig)

Szerző: Király István - Szerdahelyi István - Juhász Ildikó
Király István - Szerdahelyi István - Juhász Ildikó: Világirodalmi Lexikon 16. kötet (U-Vidz-ig)

Világirodalmi Lexikon 17. kötet (Vie-Y-ig)

Szerző: Király István - Szerdahelyi István - Juhász Ildikó
Király István - Szerdahelyi István - Juhász Ildikó: Világirodalmi Lexikon 17. kötet (Vie-Y-ig)

Világirodalmi Lexikon 18. kötet (Z-Index)

Szerző: Király István - Szerdahelyi István - Juhász Ildikó
Király István - Szerdahelyi István - Juhász Ildikó: Világirodalmi Lexikon 18. kötet (Z-Index)

Himfy Album - Kisfaludy Sándor élete - Himfy Szerelmei - Himfy dalai - Himfy élete krónikákban, 1900

Szerző: Kisfaludi Kisfaludy Sándor - Zilahi Kiss Béla (Junius.) - Berczik Árpád - Londesz Elek
Zilahi: Himfy Album - Kisfaludy Sándor élete

Kiss József és kerek asztala - A költő prózai írásai és kortársainak visszaemlékezései

Szerző: Kiss József
Kiss József és a kerekasztal - A költő prózai írásai és kortársainak visszaemlékezései
Kiss József és a kerekasztal - A költő prózai írásai és kortársainak visszaemlékezései
Kiss József és a kerekasztal - A költő prózai írásai és kortársainak visszaemlékezései

Byron - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, 1913 - Uj folyam 1911-1913. cyclus

Szerző: Koeppel Emil
Koeppel Emil: Byron - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, 1913 - Uj folyam 1911-1913. cyclus

Byron - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, 1913 - Uj folyam 1911-1913. cyclus

Szerző: Koeppel Emil
Koeppel Emil: Byron - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, 1913 - Uj folyam 1911-1913. cyclus

Írók és elvek (Nyugat, 1937) Dedikált irodalomtörténeti könyv

Szerző: Komlós Aladár
Komlós Aladár: Írók és elvek (Nyugat, 1937) Dedikált irodalomtörténeti könyv
Komlós Aladár: Írók és elvek (Nyugat, 1937) Dedikált irodalomtörténeti könyv
Komlós Aladár: Írók és elvek (Nyugat, 1937) Dedikált irodalomtörténeti könyv

„Az asszimiláció kora”, a magyar irodalom és a zsidók - Különlenyomat az IMIT 1940. Évkönyvéből - Joó Tibor részére dedikált példány! (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Komlós Aladár
Komlós Aladár: „Az asszimiláció kora”, a magyar irodalom és a zsidók - Különlenyomat az IMIT 1940. Évkönyvéből - Joó Tibor részére dedikált példány! (irodalomtörténeti könyv)
Komlós Aladár: „Az asszimiláció kora”, a magyar irodalom és a zsidók - Különlenyomat az IMIT 1940. Évkönyvéből - Joó Tibor részére dedikált példány! (irodalomtörténeti könyv)
Komlós Aladár: „Az asszimiláció kora”, a magyar irodalom és a zsidók - Különlenyomat az IMIT 1940. Évkönyvéből - Joó Tibor részére dedikált példány! (irodalomtörténeti könyv)

A huszadik század külföldi írói

Szerző: Köpeczi Béla - Pók Lajos (szerk.)
Köpeczi Béla - Pók Lajos (szerk.): A huszadik század külföldi írói
Köpeczi Béla - Pók Lajos (szerk.): A huszadik század külföldi írói
Köpeczi Béla - Pók Lajos (szerk.): A huszadik század külföldi írói