A Szent Imre Antikvárium kirakata


Irodalomtörténeti könyvek, irodalomelméleti szakkönyvek

565 termék

301 - 350. találat

Az egri remete - Tanulmányok Gárdonyi Gézáról tíz éves évfordulója alkalmából - Dante Könyvkiadó, 1933

Szerző: Simon Lajos (szerk.)
Simon Lajos (szerk.): Az egri remete - Tanulmányok Gárdonyi Gézáról tíz éves évfordulója alkalmából - Dante Könyvkiadó, 1933

Az egri remete - Tanulmányok Gárdonyi Gézáról tíz éves évfordulója alkalmából - Dante Könyvkiadó, 1933

Szerző: Simon Lajos (szerk.)
Simon Lajos (szerk.): Az egri remete - Tanulmányok Gárdonyi Gézáról tíz éves évfordulója alkalmából - Dante Könyvkiadó, 1933

Überblick über die deutsche Literaturgeschichte I. - Tanárképző Főiskolai tankönyv - (Von den Anfängen bis zum Beginn des bürgerlichen Realismus 1850)

Szerző: Siptár Ernő Dr.
Dr. Siptár: Überblick Über Die Deutsche Literaturgeschichte I. - Tanárképző Főiskolák - tankönyv (Von den Anfängen bis zum Beginn des bürgerlichen Realismus 1850)

Tolsztoj (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Sklovszkij, V. B.
Sklovszkij: Tolsztoj (irodalomtörténeti könyv)

Az orientalizmus a magyar romantikában - Felvágatlan példány!

Szerző: Staud Géza
Staud Géza: Az orientalizmus a magyar romantikában - Felvágatlan példány

Dosztojevszkij - Kultura Könyvtár 20. (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Suarés - Lányi Viktor (ford.)
Suarés - Lányi Viktor (ford.): Dosztojevszkij - Kultura Könyvtár 20.
Suarés - Lányi Viktor (ford.): Dosztojevszkij - Kultura Könyvtár 20.
Suarés - Lányi Viktor (ford.): Dosztojevszkij - Kultura Könyvtár 20.

Dosztojevszkij - Kultura Könyvtár 20. (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Suarés - Lányi Viktor (ford.)
Suarés - Lányi (ford.): Dosztojevszkij - Kultura Könyvtár 20. (irodalomtörténeti könyv)

Hemingway világa (életrajz) - Írók Világa

Szerző: Sükösd Mihály
Sükösd Mihály: Hemingway világa (életrajz) - Írók Világa

Hardy világa - Írók Világa

Szerző: Sz. Kiss Csaba
Sz. Kiss Csaba - Hardy világa - Írók Világa

Szabó Ervin levelezése 1893-1904 (1. kötet)- Ez a könyv Szabó Ervin születésének 100. évfordulójára jelent meg

Szerző: Szabó Ervin
Szabó Ervin levelezése 1893-1904 - Ez a könyv Szabó Ervin születésének 100. évfordulójára jelent meg

A magyar irodalom pantheonja (48 portré és életrajz) (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Szalai Sándor
Szalai: A magyar irodalom pantheonja (48 portré és életrajz)

Koszoru - A Petőfi-Társaság közlönye IV. kötet 1881

Szerző: Szana Tamás - Berényi László - Frankenburg Adolf - Hatala Péter - Mezei Ernő - Kazár Emil - Bodnár Zsigmond
Szana: Koszoru - Petőfi-Társaság közlönye
Szana: Koszoru - Petőfi-Társaság közlönye
Szana: Koszoru - Petőfi-Társaság közlönye
Szana: Koszoru - Petőfi-Társaság közlönye

Jókai nyomában

Szerző: Szénássy Zoltán
Szénássy Zoltán - Jókai nyomában

Kölcsey - Irói arcképvázlat (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Szentimrei Jenő
Szentimrei Jenő: Kölcsey - Irói arcképvázlat

A világirodalom története I-II. (irodalomtörténeti szakkönyv)

Szerző: Szerb Antal
A világirodalom története I-II. (irodalomtörténeti szakkönyv)

Magyar irodalomtörténet (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Szerb Antal
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet

A világirodalom története III. kötet (irodalomtörténeti szakkönyv)

Szerző: Szerb Antal
Szerb Antal: A világirodalom története III. kötet (irodalomtörténeti szakkönyv)

Világirodalmi Lexikon 11. kötet (pragm-Rizz-ig)

Szerző: Szerdahelyi István
Szerdahelyi István: Világirodalmi Lexikon 11. kötet (pragm-Rizz-ig)

Világirodalmi Lexikon 15. kötet (Taa-tz-ig)

Szerző: Szerdahelyi István - Juhász Ildikó
Szerdahelyi István - Juhász Ildikó: Világirodalmi Lexikon 15. kötet (Taa-tz-ig)

A Mercurius Veridicus ex Hungaria három száma 1710-ből , 1940 (latin nyelvű hasonmás kiadvány) Dedikált példány!

Szerző: Szimonidesz Lajos
Szimonidesz Lajos: A Mercurius Veridicus ex Hungaria három száma 1710-ből , 1940 (latin nyelvű hasonmás kiadvány) Dedikált példány!

Arany János - Költők és Írók (irodalomtörténeti könyv) Kifogástalan állapotban!

Szerző: Szinnyei Ferencz
Szinnyei Ferencz: Arany János - Költők és Írók (irodalomtörténeti könyv)

Téli éjszakák - Válogatás Faludi Ferenc prózai műveiből - Magyar Hírmondó

Szerző: Szörényi László - Matolcsy Ildikó - Sebestyén Lajos - Szalay Károly (szerk)
Matolcsy Ildikó - Sebestyén Lajos - Szalay Károly (szerk) - Téli éjszakák - Válogatás Faludi Ferenc prózai műveiből - Magyar Hírmondó

Bajza József - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, 1914 - Uj folyam 1914-1916. cyclus - Szép példány

Szerző: Szücsi József
Szücsi József: Bajza József - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, 1914

Bajza József - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, 1914 - Uj folyam 1914-1916. cyclus

Szerző: Szücsi József
Szücsi József: Bajza József - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, 1914

Az angol irodalom története I-III. - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Vállalata, 1881

Szerző: Taine Hippolit Adolf - Csiky Gergely (ford.)
Taine Hippolit Adolf - Csiky Gergely (ford.): Az angol irodalom története I-III. - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Vállalata, 1881

Móra igazgató úr - Kotormány János emlékei Móra Ferencről - Második kiadás - 'Szülővárosomnak, Szegednek' (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Takács Tibor
Takács: Móra igazgató úr - Kotormány János emlékei Móra Ferencről - Második kiadás - 'Szülővárosomnak, Szegednek' (irodalomtörténeti könyv)

Dickens világa - Írók Világa (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Taxner-Tóth Ernő
Taxner-Tóth Ernő - Dickens világa - Írók Világa (irodalomtörténeti könyv)
Taxner-Tóth Ernő - Dickens világa - Írók Világa (irodalomtörténeti könyv)
Taxner-Tóth Ernő - Dickens világa - Írók Világa (irodalomtörténeti könyv)

Baudelaire - Kultura Könyvtár 8. (irodalomtörténeti könyv) Kifogástalan állapotban!

Szerző: Théophile Gautier - Tóth Árpád (ford.)
Gautier - Tóth Árpád (ford.): Baudelaire - Kultura Könyvtár 8. (irodalomtörténeti könyv)
Gautier - Tóth Árpád (ford.): Baudelaire - Kultura Könyvtár 8. (irodalomtörténeti könyv)
Gautier - Tóth Árpád (ford.): Baudelaire - Kultura Könyvtár 8. (irodalomtörténeti könyv)

Aischylos és Athén - A dráma társadalmi eredetének vizsgálata (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Thomson, George
Thomson: Aischylos és Athén - A dráma társadalmi eredetének vizsgálata
Thomson: Aischylos és Athén - A dráma társadalmi eredetének vizsgálata
Thomson: Aischylos és Athén - A dráma társadalmi eredetének vizsgálata

Vázlatok a kínai irodalomról - Esztétikai Kiskönyvtár

Szerző: Tőkei Ferenc
Tőkei Ferenc: Vázlatok a kínai irodalomról - Esztétikai Kiskönyvtár

A magyar nemzet irodalomtörténete a legrégebbi időktől a jelenkorig rövid előadásban I-II. kötet (egybekötve) 1868 - 1872, Pest

Szerző: Toldy Ferenc
Toldy: A magyar nemzet irodalomtörténete a legrégebbi időktől a jelenkorig rövid előadásban I-II. kötet (egybekötve)
Toldy: A magyar nemzet irodalomtörténete a legrégebbi időktől a jelenkorig rövid előadásban I-II. kötet (egybekötve)
Toldy: A magyar nemzet irodalomtörténete a legrégebbi időktől a jelenkorig rövid előadásban I-II. kötet (egybekötve)

A reneszánsz irodalmából - Holnap Kiadó (Sík Csaba)

Szerző: Trencsényi Borbála - Georg Pencz (borító)
Trencsényi Borbála - A reneszánsz irodalmából

A reneszánsz irodalmából - Holnap Kiadó (Sík Csaba)

Szerző: Trencsényi Borbála - Georg Pencz (borító)
Trencsényi Borbála - Georg Pencz (borító): A reneszánsz irodalmából - Holnap Kiadó (Sík Csaba)

Pilinszky János alkotásai és vallomásai tükrében - Arcok és vallomások - gazdag képanyaggal (életrajzi könyv)

Szerző: Tüskés Tibor
Tüskés: Pilinszky János alkotásai és vallomásai tükrében - Arcok és vallomások - gazdag képanyaggal (életrajzi könyv)

József Attila 'költőnk és kora' - Kézirattár

Szerző: Tverdota György - Vas István
Tverdota - Vas: öltőnk és kora' - Kézirattár

Kazinczy Ferencz - Költők és Írók (irodalomtörténeti könyv) Kifogástalan állapotban!

Szerző: Váczy János
Váczy János: Kazinczy Ferencz - Költők és Írók (irodalomtörténeti könyv)

A világirodalom története évszámokban

Szerző: Vajda György Mihály - Pál József
Vajda György Mihály - Pál József - A világirodalom története évszámokban

Húsz évem a Markóban - Egy műkedvelő könyvkiadó tanár jegyzetei

Szerző: Vajthó László
Vajthó: Húsz évem a Markóban - Egy műkedvelő könyvkiadó tanár jegyzetei

Regényes rajzok Petőfi életéből - Felhők - Petőfi-Könyvtár III-IV. füzet - Kunossy, Szilágyi és Társa Könyvkiadóvállalat - Budapest, 1908 (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Váradi Antal - Barabás Ábel - Endrődi Sándor, dr. Ferenczi Zoltán (szerk.) - Mühlbeck Károly rajzaival
Váradi Antal - Barabás Ábel - Mühlbeck Károly rajzaival: Regényes rajzok Petőfi életéből - Felhők - Petőfi-Könyvtár III-IV. füzet - Kunossy, Szilágyi és Társa Könyvkiadóvállalat - Budapest, 1908 (irodalomtörténeti könyv)
Váradi Antal - Barabás Ábel - Mühlbeck Károly rajzaival: Regényes rajzok Petőfi életéből - Felhők - Petőfi-Könyvtár III-IV. füzet - Kunossy, Szilágyi és Társa Könyvkiadóvállalat - Budapest, 1908 (irodalomtörténeti könyv)
Váradi Antal: Mühlbeck Károly rajzaival: Regényes rajzok Petőfi életéből - Petőfi-Könyvtár III. füzet - Kunossy, Szilágyi és Társa Könyvkiadóvállalat - Budapest, 1908 (irodalomtörténeti könyv)
Barabás Ábel: Felhők - Petőfi-Könyvtár IV. füzet - Kunossy, Szilágyi és Társa Könyvkiadóvállalat - Budapest, 1908 (irodalomtörténeti könyv)

Mikszáth Kálmán - Költők és Írók (irodalomtörténeti könyv) Kifogástalan állapotban!

Szerző: Várdai Béla
Várdai Béla: Mikszáth Kálmán - Költők és Írók (irodalomtörténeti könyv)

Hrabal arcai - Interjúkötet

Szerző: Varga Attila (újságíró)
Varga: Hrabal arcai - Interjúkötet
Varga: Hrabal arcai - Interjúkötet
Varga: Hrabal arcai - Interjúkötet

Csokonai Vitéz Mihály alkotásai és vallomásai tükrében - Arcok és Vallomások (életrajz)

Szerző: Vargha Balázs
Vargha Balázs: Csokonai Vitéz Mihály alkotásai és vallomásai tükrében - Arcok és Vallomások
Vargha Balázs: Csokonai Vitéz Mihály alkotásai és vallomásai tükrében - Arcok és Vallomások
Vargha Balázs: Csokonai Vitéz Mihály alkotásai és vallomásai tükrében - Arcok és Vallomások

Gelléri Andor Endre - Nagy Magyar Írók (életrajzi könyv)

Szerző: Vargha Kálmán
Vargha: Gelléri Andor Endre - Nagy Magyar Írók (életrajzi könyv)

'Áll a régi ház még...' - Babits Mihály szülőháza - Múzeumi Füzetek

Szerző: Vendel-Mohay Lajosné
Vendel-Mohay Lajosné - 'Áll a régi ház még...' - Babits Mihály szülőháza - Múzeumi Füzetek

'Áll a régi ház még...' - Babits Mihály szülőháza - Múzeumi Füzetek

Szerző: Vendel-Mohay Lajosné
Vendel-Mohay Lajosné: 'Áll a régi ház még...' - Babits Mihály szülőháza - Múzeumi Füzetek

A Magyar romantikus dráma (1837-1850) - A Magyar Tudományos Akadémai Könyvkiadó Vállalata - Új folyam 1911-1913. cyclus (1913)

Szerző: Vértesy Jenő
Vértesy: A Magyar romantikus dráma (1837-1850) - A Magyar Tudományos Akadémai Könyvkiadó Vállalata - Új folyam 1911-1913. cyclus (1913)

Az irodalom tanítása az általános iskolában (tankönyv)

Szerző: Vörös József
Vörös: Az irodalom tanítása az általános iskolában (tankönyv)

Római régiségek - A Római irodalomtörténet vázlata - A tanuló ifjúság számára

Szerző: Wagner József
Wagner: Római régiségek - A Római irodalomtörténet vázlata - A tanuló ifjúság számára

Rousseau's ausgewählte Briefe - Bibliothek Deutscher und ausländischer Klassiker (német nyelvű életrajzi könyv)

Szerző: Wiegand
Wiegand: Rousseau's ausgewählte Briefe - Bibliothek Deutscher und ausländischer Klassiker (német nyelvű életrajzi könyv)
Wiegand: Rousseau's ausgewählte Briefe - Bibliothek Deutscher und ausländischer Klassiker (német nyelvű életrajzi könyv)
Wiegand: Rousseau's ausgewählte Briefe - Bibliothek Deutscher und ausländischer Klassiker (német nyelvű életrajzi könyv)

Alte Deutsche Zeitungen - Bilder und Gestalten aus der Frühgeschichte des deutschen Zeitungswesens (1600-1800) (német gótbetűs irodalomtörténelmi könyv)

Szerző: Wolfgang Hollmann
Wolfgang Hollmann: Alte Deutsche Zeitungen - Bilder und Gestalten aus der Frühgeschichte des deutschen Zeitungswesens (1600-1800) (német gótbetűs könyv)