A Szent Imre Antikvárium kirakata


Irodalomtörténeti könyvek, irodalomelméleti szakkönyvek

564 termék

251 - 300. találat

Geschichte der deutschen Lyrik I-II. - Sammlung Göschen Band 737-38. - Berlin und Leipzig, 1914 (német nyelvű gótbetűs irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Prof. Dr. Richard Findeis
Prof. Dr. Richard Findeis: Geschichte der deutschen Lyrik I-II. - Sammlung Göschen Band 737-38. - Berlin und Leipzig, 1914 (német nyelvű gótbetűs irodalomtörténeti könyv)
Prof. Dr. Richard Findeis: Geschichte der deutschen Lyrik I-II. - Sammlung Göschen Band 737-38. - Berlin und Leipzig, 1914 (német nyelvű gótbetűs irodalomtörténeti könyv)
Prof. Dr. Richard Findeis: Geschichte der deutschen Lyrik I-II. - Sammlung Göschen Band 737-38. - Berlin und Leipzig, 1914 (német nyelvű gótbetűs irodalomtörténeti könyv)
Prof. Dr. Richard Findeis: Geschichte der deutschen Lyrik I-II. - Sammlung Göschen Band 737-38. - Berlin und Leipzig, 1914 (német nyelvű gótbetűs irodalomtörténeti könyv)

Deutsche Literaturdenkmäler des 16. Jahrhunderts I-III. - Sammlung Göschen - Leipzig, 1911-1912 (német nyelvű kultúrtörténeti könyv)

Szerző: Prof. Georg Berlit - Prof. Dr. Julius Sahr
Prof. Georg Berlit - Prof. Dr. Julius Sahr: Deutsche Literaturdenkmäler des 16. Jahrhunderts I-III. - Sammlung Göschen - Leipzig, 1911-1912 (német nyelvű művészettörténeti könyv)
Prof. Georg Berlit - Prof. Dr. Julius Sahr: Deutsche Literaturdenkmäler des 16. Jahrhunderts I-III. - Sammlung Göschen - Leipzig, 1911-1912 (német nyelvű művészettörténeti könyv)
Prof. Georg Berlit - Prof. Dr. Julius Sahr: Deutsche Literaturdenkmäler des 16. Jahrhunderts I-III. - Sammlung Göschen - Leipzig, 1911-1912 (német nyelvű művészettörténeti könyv)

A német irodalom kis tükre

Szerző: Pukánszky Béla
A német irodalom kis tükre _ Pukánszky Béla
A német irodalom kis tükre _ Pukánszky Béla
A német irodalom kis tükre _ Pukánszky Béla

A csavargó liba - Jaroslav Hasek mozaikképe - 'Szivárvány Könyvek'

Szerző: Radko Pytlík
Radko Pytlík - A csavargó liba - Jaroslav Hasek mozaikképe - 'Szívárvány Könyvek'

Shakespeare - Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata Új folyam, LXXX. kötet 1908-1910. cyclus (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Raleigh Walter
Raleigh Walter: Shakespeare - Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata Új folyam, LXXX. kötet 1908-1910. cyclus (irodalomtörténeti könyv)

Ady - Révész Béla híres könyvének teljes szövegű népszerű kiadása, 1924 (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Révész Béla
Révész Béla - Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről

Ady trilógiája , Nova 1935 (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Révész Béla
Révész: Ady triológiája

Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről - A költő tiz arcképével és leveleinek, kéziratainak tizennyolc reprodukciójával, Gyoma 1922 - Kner Izidor Kiadása (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Révész Béla
Révész: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről - A költő tiz arcképével és leveleinek, kéziratainak tizennyolc reprodukciójával, Gyoma 1922 - Kner Izidor Kiadása (irodalomtörténeti könyv)
Révész: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről - A költő tiz arcképével és leveleinek, kéziratainak tizennyolc reprodukciójával, Gyoma 1922 - Kner Izidor Kiadása (irodalomtörténeti könyv)
Révész: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről - A költő tiz arcképével és leveleinek, kéziratainak tizennyolc reprodukciójával, Gyoma 1922 - Kner Izidor Kiadása (irodalomtörténeti könyv)

Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről (Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt.

Szerző: Révész Béla
Révész Béla - Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről

A római költészet története III. - A Császárkor költészete - MTA, 1893 (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Ribbeck Ottó - Katona Lajos
Ribbeck Ottó - Katona Lajos - A római költészet története III. - A Császárkor költészete - MTA, 1893

A római költészet története III. - A Császárkor költészete - MTA, 1893 (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Ribbeck Ottó - Katona Lajos
Ribbeck Ottó - Katona Lajos - A római költészet története III. - A Császárkor költészete - MTA, 1893

Az igazi Csinszka (Dokumentumriport)

Szerző: Robotos Imre
Robotos Imre: Az igazi Csinszka (Dokumentumriport)

Magyar lant (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Rónai Mihály András
Rónai Mihály András: Magyar lant (irodalomtörténeti könyv)

Lenyomat a Kortárs 1978. júniusi számából - Dedikált példány!

Szerző: Salamon Lajos
Salamon Lajos: Lenyomat a Kortárs 1978. júniusi számából - Dedikált példány
Salamon Lajos: Lenyomat a Kortárs 1978. júniusi számából - Dedikált példány
Salamon Lajos: Lenyomat a Kortárs 1978. júniusi számából - Dedikált példány

A Németh László-pör (életrajz, irodalomtörténet)

Szerző: Sándor Iván
Sándor Iván: A Németh László-pör (életrajz, irodalomtörténet)

„Szeressétek a gyermekeimet!” Szabó Lőrinc, a költő-apa (életrajzi könyv)

Szerző: Sándor Judit
Sándor Judit: „Szeressétek a gyermekeimet!” Szabó Lőrinc, a költő-apa

Hamlet, Dán Királyfi (dráma) Madách-Könyvtár

Szerző: Shakespeare
Shakespeare: Hamlet, Dán Királyfi (dráma)

Zilahy Lajos utolsó évei - A csillagokban élni (elbeszélések, tárcák)

Szerző: Siklós János
Siklós János: Zilahy Lajos utolsó évei - A csillagokban élni

A magyar irodalom (irodalomtörténeti szakkönyv)

Szerző: Simon István
Simon: A magyar irodalom (irodalomtörténeti szakkönyv)

Az egri remete

Szerző: Simon Lajos

Az egri remete - Tanulmányok Gárdonyi Gézáról tíz éves évfordulója alkalmából - Dante Könyvkiadó, 1933

Szerző: Simon Lajos (szerk.)
Simon Lajos (szerk.): Az egri remete - Tanulmányok Gárdonyi Gézáról tíz éves évfordulója alkalmából - Dante Könyvkiadó, 1933

Az egri remete - Tanulmányok Gárdonyi Gézáról tíz éves évfordulója alkalmából - Dante Könyvkiadó, 1933

Szerző: Simon Lajos (szerk.)
Simon Lajos (szerk.): Az egri remete - Tanulmányok Gárdonyi Gézáról tíz éves évfordulója alkalmából - Dante Könyvkiadó, 1933

Überblick über die deutsche Literaturgeschichte I. - Tanárképző Főiskolai tankönyv - (Von den Anfängen bis zum Beginn des bürgerlichen Realismus 1850)

Szerző: Siptár Ernő Dr.
Dr. Siptár: Überblick Über Die Deutsche Literaturgeschichte I. - Tanárképző Főiskolák - tankönyv (Von den Anfängen bis zum Beginn des bürgerlichen Realismus 1850)

Tolsztoj (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Sklovszkij, V. B.
Sklovszkij: Tolsztoj (irodalomtörténeti könyv)

Dosztojevszkij - Kultura Könyvtár 20. (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Suarés - Lányi Viktor (ford.)
Suarés - Lányi Viktor (ford.): Dosztojevszkij - Kultura Könyvtár 20.
Suarés - Lányi Viktor (ford.): Dosztojevszkij - Kultura Könyvtár 20.
Suarés - Lányi Viktor (ford.): Dosztojevszkij - Kultura Könyvtár 20.

Dosztojevszkij - Kultura Könyvtár 20. (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Suarés - Lányi Viktor (ford.)
Suarés - Lányi (ford.): Dosztojevszkij - Kultura Könyvtár 20. (irodalomtörténeti könyv)

Hemingway világa (életrajz) - Írók Világa

Szerző: Sükösd Mihály
Sükösd Mihály: Hemingway világa (életrajz) - Írók Világa

Hardy világa - Írók Világa

Szerző: Sz. Kiss Csaba
Sz. Kiss Csaba - Hardy világa - Írók Világa

Szabó Ervin levelezése 1893-1904 (1. kötet)- Ez a könyv Szabó Ervin születésének 100. évfordulójára jelent meg

Szerző: Szabó Ervin
Szabó Ervin levelezése 1893-1904 - Ez a könyv Szabó Ervin születésének 100. évfordulójára jelent meg

A magyar irodalom pantheonja (48 portré és életrajz) (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Szalai Sándor
Szalai: A magyar irodalom pantheonja (48 portré és életrajz)

Koszoru - A Petőfi-Társaság közlönye IV. kötet 1881

Szerző: Szana Tamás - Berényi László - Frankenburg Adolf - Hatala Péter - Mezei Ernő - Kazár Emil - Bodnár Zsigmond
Szana: Koszoru - Petőfi-Társaság közlönye
Szana: Koszoru - Petőfi-Társaság közlönye
Szana: Koszoru - Petőfi-Társaság közlönye
Szana: Koszoru - Petőfi-Társaság közlönye

Jókai nyomában

Szerző: Szénássy Zoltán
Szénássy Zoltán - Jókai nyomában

Kölcsey - Irói arcképvázlat (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Szentimrei Jenő
Szentimrei Jenő: Kölcsey - Irói arcképvázlat

Magyar irodalomtörténet (irodalomtörténeti szakkönyv)

Szerző: Szerb Antal
Szerb: A magyar irodalom történet (irodalomtörténeti szakkönyv)

A világirodalom története I-II. (irodalomtörténeti szakkönyv)

Szerző: Szerb Antal
A világirodalom története I-II. (irodalomtörténeti szakkönyv)

Magyar irodalomtörténet (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Szerb Antal
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet

A világirodalom története III. kötet (irodalomtörténeti szakkönyv)

Szerző: Szerb Antal
Szerb Antal: A világirodalom története III. kötet (irodalomtörténeti szakkönyv)

Világirodalmi Lexikon 11. kötet (pragm-Rizz-ig)

Szerző: Szerdahelyi István
Szerdahelyi István: Világirodalmi Lexikon 11. kötet (pragm-Rizz-ig)

Világirodalmi Lexikon 15. kötet (Taa-tz-ig)

Szerző: Szerdahelyi István - Juhász Ildikó
Szerdahelyi István - Juhász Ildikó: Világirodalmi Lexikon 15. kötet (Taa-tz-ig)

A Mercurius Veridicus ex Hungaria három száma 1710-ből , 1940 (latin nyelvű hasonmás kiadvány) Dedikált példány!

Szerző: Szimonidesz Lajos
Szimonidesz Lajos: A Mercurius Veridicus ex Hungaria három száma 1710-ből , 1940 (latin nyelvű hasonmás kiadvány) Dedikált példány!

Téli éjszakák - Válogatás Faludi Ferenc prózai műveiből - Magyar Hírmondó

Szerző: Szörényi László - Matolcsy Ildikó - Sebestyén Lajos - Szalay Károly (szerk)
Matolcsy Ildikó - Sebestyén Lajos - Szalay Károly (szerk) - Téli éjszakák - Válogatás Faludi Ferenc prózai műveiből - Magyar Hírmondó

Az angol irodalom története I-III. - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Vállalata, 1881

Szerző: Taine Hippolit Adolf - Csiky Gergely (ford.)
Taine Hippolit Adolf - Csiky Gergely (ford.): Az angol irodalom története I-III. - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Vállalata, 1881

Móra igazgató úr - Kotormány János emlékei Móra Ferencről - Második kiadás - 'Szülővárosomnak, Szegednek' (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Takács Tibor
Takács: Móra igazgató úr - Kotormány János emlékei Móra Ferencről - Második kiadás - 'Szülővárosomnak, Szegednek' (irodalomtörténeti könyv)

Dickens világa - Írók Világa (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Taxner-Tóth Ernő
Taxner-Tóth Ernő - Dickens világa - Írók Világa (irodalomtörténeti könyv)
Taxner-Tóth Ernő - Dickens világa - Írók Világa (irodalomtörténeti könyv)
Taxner-Tóth Ernő - Dickens világa - Írók Világa (irodalomtörténeti könyv)

Baudelaire - Kultura Könyvtár 8. (irodalomtörténeti könyv) Kifogástalan állapotban!

Szerző: Théophile Gautier - Tóth Árpád (ford.)
Gautier - Tóth Árpád (ford.): Baudelaire - Kultura Könyvtár 8. (irodalomtörténeti könyv)
Gautier - Tóth Árpád (ford.): Baudelaire - Kultura Könyvtár 8. (irodalomtörténeti könyv)
Gautier - Tóth Árpád (ford.): Baudelaire - Kultura Könyvtár 8. (irodalomtörténeti könyv)

Aischylos és Athén - A dráma társadalmi eredetének vizsgálata (irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Thomson, George
Thomson: Aischylos és Athén - A dráma társadalmi eredetének vizsgálata
Thomson: Aischylos és Athén - A dráma társadalmi eredetének vizsgálata
Thomson: Aischylos és Athén - A dráma társadalmi eredetének vizsgálata

Vázlatok a kínai irodalomról - Esztétikai Kiskönyvtár

Szerző: Tőkei Ferenc
Tőkei Ferenc: Vázlatok a kínai irodalomról - Esztétikai Kiskönyvtár

A magyar nemzet irodalomtörténete a legrégebbi időktől a jelenkorig rövid előadásban I-II. kötet (egybekötve) 1868 - 1872, Pest

Szerző: Toldy Ferenc
Toldy: A magyar nemzet irodalomtörténete a legrégebbi időktől a jelenkorig rövid előadásban I-II. kötet (egybekötve)
Toldy: A magyar nemzet irodalomtörténete a legrégebbi időktől a jelenkorig rövid előadásban I-II. kötet (egybekötve)
Toldy: A magyar nemzet irodalomtörténete a legrégebbi időktől a jelenkorig rövid előadásban I-II. kötet (egybekötve)

A reneszánsz irodalmából - Holnap Kiadó (Sík Csaba)

Szerző: Trencsényi Borbála - Georg Pencz (borító)
Trencsényi Borbála - A reneszánsz irodalmából

A reneszánsz irodalmából - Holnap Kiadó (Sík Csaba)

Szerző: Trencsényi Borbála - Georg Pencz (borító)
Trencsényi Borbála - Georg Pencz (borító): A reneszánsz irodalmából - Holnap Kiadó (Sík Csaba)